Kontratatzailearen profila

Herriko taberna-jatetxea-aterpetxearen errentamendua eta ostalaritzako ustiapena

Espediente-zenbakia:  

Kontratu mota: Gestioa

Prozedura:

Epemuga:  

Kontratu mota: industriako errendamenduko kontratu zibila

Prozedura: Kontratua prozedura irekiaren bidez adjudikatuko da.

Kontratuaren epemuga:  Errentamendua bost urteko epe batez emango da, bere behin betiko adjudikazioa jakinarazteko egunetik aurrera zenbatuta..Kontratua urteko epeez luzatutzat hartuko da, gehienez ere bost urte gehiago arte.

Eskaintzak aurkezteko epemuga: Proposamenak MUNITIBARKO Udalaren Idazkaritza Orokorrean aurkeztuko dituzte, zuzenean, 09:00etatik 14:00ak bitartean, iragarkia Bizkaiko Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoko HAMABOST egunetan zehar.

Epea hilaren 19an amaituko da, 14,00etan, eta proposamenak argitaratutako ereduen bidez aurkeztuko dira. Oinarrizko errenta edo lizitazio-mota, lizitatzaileek hobetu ahal izango dutena, 6.000 eurotan finkatzen da lehenengo eta bigarren urteei dagokien urteroko lizitazio-mota, eta hirugarren urtetik aurrera aldiz, 7.200 eurotan finkatzen da urteko lizizitazio-mota, kasu guztietan zergak eta gastuak kanpoan utziz.

Batez besteko zenbatekoa – BEZik gabe: