Munitibarko Udalak jakinarazten dizu inprimaki elektronikoen eta/edo posta elektronikoen bidez ematen zaizkien datu guztien tratamendua babespekotasun osoz egingo dela, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa betez.
Fitxategira sartzeko eta datuak zuzentzeko edo ezabatzeko eskubidea erabil dezakezu. Horretarako, bidal iezaguzu idatzizko eskaera bat.
Munitibarko Udalak datuak era arduratsuan eta isilpean erabiltzeko konpromisoa hartzen du. Erabiltzaileen datuak legedian xedatutako baldintzen arabera erabiliko direla bermatzen du, eta adierazitako helburuetarako bakarrik erabiliko dituela, hau da, jakinarazteko, informatzeko eta kudeatzeko.
Lortutako datuak esparruaren eta helburuen arabera aproposak, egokiak eta neurrizkoak dira. Nolanahi ere, erabiltzailea izango da datuak benetakoak izatearen erantzulea, eta Munitibarko Udalak gezurrezko datuak eman dituen edozein erabiltzaile erregistratutako zerbitzuetatik kanpo uzteko eskubidea gordetzen du, egokitzat jo daitezkeen legezko ekintzei kalterik egin gabe.